Komise Jiu-jitsu Českého svazu JudO

Cíle a Hlavní úkoly - komise Jiu jitsu ČSJu
Zkušební řád Jiu-jitsu - stáhněte zde rtf
Směrnice pro trenérsko-metodickou činnost
Co je to Jiu-jitsu?
Historie Jiu-jitsu a Judo
Bushido
Plánované akce
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 - Realizované akce
Další informace o Bu jitsu naleznete zde
Ju-jutsu Kodokan Judo u maturity:
 

BPA Brno

STV Maturitní zkouška Video
  Cíle
1.

Vytvořit sdružení, mající důvěru členů, založené na dobré organizaci a kvalitní činnosti, vysoké odbornosti a na čestném přístupu ke svým členům a partnerům.

2. Zajistit cílevědomý, plánovitý a všestranný rozvoj Jiu-jitsu směřující k harmonickému rozvoji cvičence libovolného věku.
3. Udržovat pracovní styk se zahraničním instruktory Jiu-jitsu jako garanty stálého růstu kvality cvičení.
4.

Obnovit tradiční pojetí cvičení Jiu-jitsu jako širokého procesu výcviku zahrnující cvičení základních technik, cvičení KATA a cvičení dalších aplikací.

5.

Podporovat  cvičení tradičního Jiu-jitsu v jeho celé šíři technik a způsobu nácviku bez ohledu na jejich použitelnost ve sportovních disciplínách jako ucelené soustavy tělesného a duševního cvičení v souladu se zásadami Bušido.

6. Přispět k lepší informovanosti o Jiu–jitsu v ČSJu i mimo něj.
7. Spolupracovat s dalšími organizacemi sdružujícími cvičence Jiu-jitsu a jiných bojových umění.
  Hlavní úkoly
1. Pečovat o rozvoj cvičenců Jiu-jitsu.
2. Zajišťovat vzdělávání trenérů a zkušebních komisařů.
3. Osvojovat etiku a etiketu tradičního Jiu-jitsu.
4. Získávat prostředky pro svou činnost.
5. Propagovat tradiční Jiu-jitsu všemi dostupnými prostředky.

Aktualizováno  29.04.2015    Milan Haška © 2001